กิจกรรมที่ผ่านมา

ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ มีส่วนช่วยเหลือสังคมไปกับเรานะคะ โดยเราจะหักรายได้ส่วนหนึ่งเข้ากองทุน เพื่อไว้ช่วยเหลือสังคมต่อไปค่ะ

 

เรามีการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเข้ากองทุน 2 กองทุน ดังนี้ 

1.         กองทุนนาราพงศธร 3% เพื่อสนับสนุนงานลูกเสือซึ่งเป็นการอบรมฝึกฝนเด็กไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

2.         กองทุนวูซ์ แอสเซ่ซ์ 2% เพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ

ทั้งนี้หากลูกค้าหรือท่านใดได้รับทราบถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งความจำนงเข้ามาได้โดยเราจะส่งทีมงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

 
Visitors: 94,163