แจ้งชำระเงิน

วิธีแจ้ง "การแจ้งชำระเงิน" มีดังนี้

1. เลขที่ใบสั่งซื้อ

2. ยอดเงินโอน

3. ธนาคารที่ท่านโอนเงิน

4. เวลาที่ท่านโอนเงิน

  ***ข้อมูลชื่อและนามสกุล อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า รบกวนลูกค้าแจ้งให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการจัดส่งสินค้า***

  ***ข้อมูลต่างๆของลูกค้าจะไม่มีการนำไปใช้ในด้านอื่น นอกเหนือจากการจัดส่งสินค้าเท่านั้น***

แบบฟอร์มการแจ้งชำระเงิน

Visitors: 40,028