เกี่ยวกับ ร้าน วูซ์ แอสเซ่ซ์ ช็อป

 ร้าน วูซ์ แอสเซ่ซ์ ช็อป

         เป็นร้านที่รวบรวมสินค้าคุณภาพ ราคาเบาๆ ให้ลูกค้าได้เลือกใช้ตามความต้องการ โดยเรามุ่งเน้นคัดสรรสินค้าของผู้ประกอบการไทย เพื่อส่งเสริมธุรกิจ SME และ OTOP ให้มีความก้าวหน้าเพราะธุรกิจขนาดย่อมเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต ดังนั้นการที่คนไทยหันมา สนับสนุนสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อย จึงเป็นการช่วยกระจายรายได้ รายได้ส่วนใหญ่จะไม่ตกอยู่กับกลุ่มนายทุนใหญ่ ร้านวูซ์ แอสเซ่ซ์ จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันกินของไทย ใช้ของไทย เศรษฐกิจไทยเจริญ

Visitors: 65,870